ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Buddy Program ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระดับปริญญาโท ประจำภาค Fall 2015

ศูนย์วิเทศสัมพันพธ์ คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคไทย เข้าร่วมโครงการ Buddy Program  Continue reading