slide-gallery-4slide-gallery-11slide-gallery-5slide1slide-gallery-12slide-gallery-9slide-gallery-1slide-gallery-10slide-gallery-3
Gallery

Monthly Archives: May 2018

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (Fall 2018 & Spring 2019) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Posted in Announcement | Comments closed