slide-gallery-11slide-gallery-10slide-gallery-4slide-gallery-12slide-gallery-5slide-gallery-1slide1slide-gallery-9slide-gallery-3
Gallery

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017) ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครที่ http://app.bus.tu.ac.th/inter/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 15.00 น.

 

รายละเอียด

seat quota   (Update 8  February 2016)